O projekcie

„Etno-projekt.2.0” to nowa odsłona przedsięwzięcia realizowanego już czwarty rok przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna.

Pierwotny pomysł powstał na przecięciu etnografii i designu oraz kultury polskiej i białoruskiej. Był płaszczyzną spotkania opartego na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, co mogą dziś oznaczać etniczne/ludowe inspiracje w designie. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy młodych twórców – grafików, architektów, projektantów z Polski i Białorusi. Razem podróżowaliśmy przez oba kraje w poszukiwaniu inspiracji. Zaglądaliśmy do skansenów i muzealnych magazynów, przymierzaliśmy ludowe stroje, próbowaliśmy swoich sił w pleceniu koszy z wikliny lub starych gazet, rozmawialiśmy z łowickimi wycinankarkami, dyskutowaliśmy z antropologami i projektantami. Wreszcie – jako zwieńczenie dwutygodniowych warsztatów – powstały prace wykorzystujące doświadczenia wyjazdu do stworzenia współczesnych projektów z różnych dziedzin.

Czego szukaliśmy? Obraz kultury ludowej, w naszych głowach często ma postać bogactwa wzorów i kolorów, zdobnych haftów, malowanych skrzyń, drewnianych narzędzi i chałup, pięknych w swojej prostocie i naturalności. Podziwiamy kreatywność, pociąga nas korzystanie z naturalnych materiałów, chcielibyśmy posiąść choć część umiejętności, które dostrzegamy u ludowych twórców. To wszystko znajdziemy w pracach uczestników Etno-projektu, choć formalne inspiracje to zwykle tylko początek. Przedmioty, o których mówimy, nie istniały poza kontekstem społecznym. Nie tylko miały swoje symboliczne znaczenie, ale także były wykorzystywane w sposób, wiążący się z warunkami, w jakich żyli ich twórcy i wartościami, którymi kierowali się w życiu. I tak, na barwną kulturę ludową możemy spojrzeć z innej strony. Mając świadomość, że w dużej mierze była to kultura biedy materialnej, niedostatku materiałów i ograniczonej przestrzeni wewnątrz domu, lepiej zrozumiemy chęć wielokrotnego wykorzystywania dostępnych surowców oraz wielofunkcyjności przedmiotów. Czy te formy, techniki, znaczenia, sposoby korzystania z rzeczy należą wyłącznie do przeszłości? Jakie jest nasze podejście do śladów, które pozostały? Nie decydujemy, które spojrzenie na kulturę tradycyjną jest tym właściwym. Zachęcamy do poszukiwania własnego.

To podejście jest aktualne także w tegorocznej propozycji. Spotkanie, wymiana myśli, inspiracja, podróż – to hasła, które podobnie jak poprzednio będą przyświecały naszym poszukiwaniom. Tym razem do udziału zaprosimy bardziej interdyscyplinarną grupę: nie tylko grafików, ale także etnologów oraz informatyków. Wspólnie będziemy się zastanawiać co i w jaki sposób chcemy opowiedzieć innym o kulturze ludowej. W rezultacie powstaną interaktywne aplikacje promujące etnograficzną wiedzę, zachęcające do refleksji lub pokazujące poruszany temat z nowej strony. To wyzwanie, na którego rezultaty czekamy z wielkim zainteresowaniem!

Jeśli także chcesz je podjąć – zapraszamy do udziału w projekcie.