Stowarzyszenie

Stowarzyszenie “Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego (SPE) powstało w 2006 roku w Warszawie, z inicjatywy studentów i absolwentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmujemy się badaniem i popularyzowaniem kultury tradycyjnej i współczesnej. Pytamy o tożsamość.

SPE to etnografki i etnografowie, którym się chce.

Od 2009 roku tworzymy portal skanseny.net, a od roku 2011 stronę strojeludowe.net. Dwukrotnie zabraliśmy młodych projektantów na etnograficzną objazdówkę po Polsce i Białorusi. Efekty inspiracji, które znaleźli w podróży, można zobaczyć na  www.etnoprojekt.pl. Dla ponad 2500 warszawskich uczniów prowadziliśmy warsztaty zachęcające do poznawania Warszawy. Stworzyliśmy kilkanaście warszawskich audioprzewodników (www.miejskasciezka.pl). Kilkaset osób, dzieci i dorosłych wzięło udział w naszych warsztatach rękodzielniczych: szycia, tkania, haftowania, robienia etnogadżetów. Uczymy jak prowadzić projekty kulturalne czy jak mówić o kulturze w muzeum. Prowadziliśmy badania dotyczące pracy polskich skansenów i sytuacji Polaków w Macedonii (www.polacywmacedonii.net). Zorganizowaliśmy kilkadziesiąt spotkań, pokazów filmów i wystaw, które popularyzowały dorobek polskiej etnografii i antropologii. Wydaliśmy książkę dla dzieci “Wokabularz – elementarz językowy”.

Od 2010 roku współtworzymy Pracownię Duży Pokój, społeczno-kulturalną przestrzeń w centrum Warszawy.

www.etnograficzna.pl

https://www.facebook.com/StowarzyszeniePracowniaEtnograficzna